top of page
PGB-beheer

Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld dat mensen met specifieke behoeften of beperkingen krijgen van de overheid om hun eigen zorg en ondersteuning te regelen. Dit budget kunnen zij zelf omzetten om zorgverleners in te huren zoals, verpleegsters of therapeuten. Dit geeft je meer controle over welke zorg je wilt ontvangen. Aan een PGB zit veel administratieve verplichtingen verbonden. Wij kunnen het hele proces van aanvraag tot administratie uit handen nemen. Wij zijn dan jouw gewaarborgde hulp. Jaarlijks worden de tarieven voor PGB-beheer door de Rijksoverheid vastgesteld. Voor 2024 is het jaarbedrag € 704,22 incl. btw. In veel gevallen wordt dit vergoed door de bijzondere bijstand. 

Onderstaande video van de Sociale Verzekeringsbank legt duidelijk uit wat een PGB inhoudt. 

bottom of page