top of page
Mentorschap

Mentorschap biedt jou ondersteuning als je om uiteenlopende redenen niet in staat bent jouw persoonlijke belangen te behartigen. De mentoren van Goma Bewindvoering & Mentorschap gaan met jou in gesprek en samen worden afspraken gemaakt over de beslissingsbevoegdheden. Hierbij kan gedacht worden aan: persoonlijke verzorging, scholing, begeleiding of behandelingen. De mentor fungeert als adviseur en/-of vertrouwenspersoon en stimuleert jou naar een zelfredzamer leven. Daar waar bewindvoering zich enkel richt op de financiële situatie, richt mentorschap zich op de overige levensgebieden. Mentorschap en bewindvoering kunnen gecombineerd worden.

We maken onderscheid tussen twee soorten mentorschappen. Weet jij niet precies wat er in jouw situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op! 

Klik hieronder om de verschillende soorten mentorschappen te bekijken

bottom of page