top of page
Curatele

Curatele is een juridische maatregel waarbij de rechtbank iemand aanwijst om de persoonlijke en financïele zaken van iemand te beheren als die persoon dat zelf niet kan, meestal vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen. De aangestelde persoon, de curator, neemt beslissingen voor de betrokkene om hen te beschermen en ervoor te zorgen dat hun behoeften worden vervuld. Dit wordt vaak toegepast in situaties waarin minder ingrijpende opties niet voldoende zijn en het vereist goedkeuring van de rechtbank. Het doel is om de kwetsbare persoon te helpen en te beschermen. De tarieven voor curatele worden jaarlijks door de Rijksoverheid vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten curatele. Bekijk goed welke situatie voor jou van toepassing is. 

Klik hieronder om de verschillende soorten curatele te bekijken

bottom of page